Weilanden van de Hooge Stoep

Vanaf begin mei tot eind november lopen alle dieren buiten. De weilanden worden extensief beheerd. Een deel van het land wordt om de 2 jaar bemest met een lichte stalmestgift waarbij we alleen mest van onze eigen boerderij gebruiken. Andere delen worden alleen bemest door er koeien op te laten grazen.

Mesthopen

In de biologische landbouw is het belangrijk de bodem optimaal te verzorgen. Met het strooien van potstalmest komt het bodemleven weer op gang, de bodemvruchtbaarheid verbetert en het wateropneembare vermogen van de grond neemt toe. Allerlei andere dieren profiteren hier van mee: door de regenwormen groeit onze mollenpopulatie ieder jaar! Geen probleem trouwens want deze gravers zorgen óók voor beluchting.... en worden soms opgegeten door een reiger of ooievaar.

Het wintervoer wordt ook in het natuurterrein van Staatsbosbeheer verzameld. Om de vogels rustig te laten broeden en hun jongen groot te brengen en de reeën rustig te laten opgroeien wordt na 15 juni begonnen met het maaien, schudden en wiersen waarna door de loonwerker het gras in grote ronde balen perst. Op een grote wagen worden de balen daarna naar de boerderij gereden.

Molshopen  Ooievaars in de Koemarsen Koemarsen bij bewolking